KOBİ Kataloğu Uygulamasında Yeni Avantajlar Getirilmiştir.

  Yazı Boyutu - 14 +

Üretici konumdaki küçük ölçekli firmalarımızın kamu alımlarındaki paylarının arttırılabilmesi amacıyla hayata geçirilmiş olan KOBİ Kataloğu uygulamasında yapılan son değişiklikle; 


- Katalog kapsamında üretim yapılan il ve çevresindeki 10 ilde satış yapabilme sınırlaması kaldırılarak firmaların kendilerinin belirleyebileceği illerde veya ülke genelinde satış yapabilmesi,


- Müracaat aşamasında ürün standardına ilişkin olarak istenen uygunluk belgelerinin (TSE, TSEK veya Test Raporları) olmaması halinde firmanın başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde getirmesi kaydıyla kataloğa başvurusunun kabul edilmesi, sağlanmıştır.


Ayrıca ilanda belirtilen başvuru sürelerinden bağımsız olarak Temmuz ayının sonuna kadar firmaların KOBİ Kataloğuna müracaatları kabul edilecektir. KOBİ Kataloğunda yapılan değişikliklerle ilgili olarak İlan metni revize edilmiş olup, konuyla ilgili ayrıntılar için tıklayınız.