Eğitim Duyurusu

  Yazı Boyutu - 14 +

Eğitim İçeriği

 

-İnsan Kaynakları Yönetiminde (Birişletme çalışanların verimliliğini arttırabilecek çalışma yöntemleri, personeline yönelik eğitim, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücret ve personel yönetimi, personel özlük işlerinin sürdürülmesi ve işletmeye en uygun personelin seçimi gibikonularda),


-GenelYönetim Becerilerinde(Günümüz iş dünyasında firmaların,hem belirledikleri hedeflere ulaşabilmesi hem de rakipleri içerisinde üstün bir konuma gelmesi,kişisel beceri ve yetkinliklerini artıran yöneticiler her zaman uzun vadeli ve kalıcı bir başarıyı nasıl elde ederler)konularında bilgilendirme yapılacaktır.