TTSO BİLGİLENDİRME - 4

  Yazı Boyutu - 14 +

TBMM'DE KABUL EDİLEN YASA İLE 1 MART 2020 TARİHİNDEN 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR İŞLEYECEK İŞYERİ KİRA BEDELİNİN ÖDENEMEMESİ, KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE SEBEBİ OLUŞTURMAYACAK.

TURİZMDE 1 NİSAN 2020 TARİHİ İLE 30 HAZİRAN 2020 TARİHİ ARASINDA KAMUYA ÖDENECEK TÜM KİRA, HASILAT VE ECRİMİSİLLER ALTI AY ERTELENECEK.

KONAKLAMA VERGİSİ, TBMM'DE TORBA YASAYA EKLENEN DÜZENLEME İLE 1 OCAK 2021 TARİHİNE ERTELENDİ.

TBMM'DE KABUL EDİLEN YASAYLA, 24 MART 2020 ÖNCESİNE AİT ÖDENMEYEN KREDİ, ÇEK, SENET, KREDİ KARTI BORÇLARI 31 ARALIK 2020'YE KADAR ÖDENİR VEYA YENİDEN YAPILANDIRILIRSA BUNUNLA İLGİLİ SİCİL KAYITLARI SONRAKİ FİNANSAL İŞLEMLERDE DİKKATE ALINMAYACAK.