Kadın Girişimciler Kurulu

  Yazı Boyutu - 14 +

Kuruluş

Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

Kurul, çeşitli sektörlerde iştigal eden girişimci kadınlar, Habitat için Gençlik Derneği, TOBB ? Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Başbakanlık Kadın Statüsünü Geliştirme Genel Müdürlüğü ve KOSGEB temsilcilerinden oluşmaktadır.

Görevleri; ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmektir.

Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmaktır. Bu kapsamda:

a) Girişimcilik veya gelir yaratma gibi becerilerini gerçekleştirmek isteyen kadınlara bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için öğrenme ortamları hazırlamak.

b) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamında işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak.

c) Kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak.

d) Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkânları yaratmak..

e) Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak.

f) TOBB ve illerdeki odaların öncülüğünde çeşitli illerde “Kadın Girişimci Eğitim ve Danışma Merkezleri” açmak ve bu merkezlerde özellikle AB ve diğer uluslararası kadın girişimci kaynakları imkânları konusunda araştırmalar, risk sermayesi, Euroawards gibi konularda danışmanlık yapmak.

g) Kadın girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan bir “Kadın Girişimciler Web Portalı” hazırlamak.

İlimizde Kadın Girişimciler Kurulu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 2009 yılında kurulmuş ve faaliyetlerini günümüze kadar sürdürmektedir.2012 Yılı sonunda yapılan seçimler sonrası oluşturulan yeni, Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu şu üyelerden oluşmaktadır,

TRABZON KGK İcra Komitesi Üyeleri

Sıra Adı Soyadı Ünvanı
     
1 Emriye Hülya ULUSOY İcra Kurulu Başkanı
2 Nurcan GÖÇ İcra Kurulu Başkanı Yrd.
3 Emine GÜRKÖK İcra Kurulu Başkanı Yrd.
4 Zühal AKYÜZLÜ İcra Kurulu Başkanı Yrd.
5 Ayla PİRSELİMOĞLU İcra Komitesi Üyesi
6 Esra ÖZYAZICI İcra Komitesi Üyesi
7 Fulya BANKOĞLU İcra Komitesi Üyesi
8 Nagihan UZUN İcra Komitesi Üyesi
9 Selma HACISALİHOĞLU İcra Komitesi Üyesi
10 Ayşe Acun ERKULOĞLU İcra Komitesi Üyesi
11 Nuray KANSIZ İcra Komitesi Üyesi
12 Sezgin AKYÜZ İcra Komitesi Üyesi
13 Hatice SEYHAN KESKİN İcra Komitesi Üyesi
14 Münevver ÇAKIROĞLU İcra Komitesi Üyesi
15 Selma GÜNER İcra Komitesi Üyesi