Oda Sicili

  Yazı Boyutu - 14 +

GÖREVLERİ

• Oda sicili işlemlerini yürütmek,
• Oda sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
• Üye dosyalarında bulunan belgelerin noter tasdiki gerektirmeyenlerin suretlerini çıkarmak ve onaylanmak üzere Genel Sekreter’liğe sunmak,
• Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürümesi için gerekli hizmeti vermek,
• Genel Sekreterlik tarafından Oda Sicil Servisine havale edilen yazılara cevap vermek,
• Oda Sicil Servisini diğer birimler arasında koordinasyonun sağlamak ve bu servisin genel işleyişini sağlamak,
• Müşterilere ve ilgililere, bilgi edinme kanunu kapsamında merak edilen konularda internet ortamında bilgi vermek,
• Üye bilgilerinin güncel tutulması için gerekli çalışmaları yapmak,
• Oda üyelerine Kimlik Kartı Düzenleme Talimatına uygun olarak kimlik kartı hazırlamak ve ilgilisine teslim etmek,
• Oda üyelerine yönelik üyelik belgesi hazırlamak ve ilgilisine teslim etmek,
• Üyelerinin grup, adres, unvan, sermaye, iş konusu gibi sicillerinde vuku bulacak her türlü tadil değişikliklerini kontrol etmek gerekli olanları yönetim kuruluna sunmak onay alındıktan sonra, bilgisayara işlemek, oda sicil kayıt ve muamelat defterine işlemek, unvan, oda sicil numarası, meslek grubu gibi değişiklikleri ayrıca fihriste işlemek, bu işlemlerle ilgili Ticaret Sicil Servisinden gelen belgeleri üye dosyasında muhafaza etmek,
• Yeni kaydolacak üyelerin dosyalarını incelemek eksiklerin giderilmesini sağlamak, oda kayıt numarasını vermek, kaydolanların meslek komitesini belirleyerek Yönetim Kurulundan onay alınmak üzere Genel Sekreterliğe sunmak, üyeliği Yönetim Kurulunca kabul edilen yeni üyelerin bilgilerini bilgisayar programına, fihriste, oda sicil ve muamelat defterine işlemek, yeni üye dosyası oluşturarak ilgili dolaba kaldırmak, yeni üyeye kayıt tebligatı göndermek,
• Üyeliği terk edecekler için, Yönetim Kurulunun onayının ardından, oda üyeliğini kapatmak, bilgisayar programına, üye dosyasına, fihriste, oda sicil ve muamelat defterine işlemek ve dosyayı arşivlemek,
• Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici faaliyetleri önermek, Bunları UDF formuna kayıt ederek KYT’ ye bildirmek,
• Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,
• 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
• Genel Sekreter tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Faaliyetlerimizi size daha kolay ulaştırabilmemiz için lütfen iletişim bilgilerinizi güncelleyiniz.

AİDATLAR

Her Yıl Haziran Ayının 30'u - Birinci Taksit
Her Yıl Ekim Ayının 31'i - İkinci Taksit
Taksitlerin zamanında yatırılması önemle rica olunur. Taksitleriniz ödenmediği taktirde aylık %3 gecikme zammı uygulanmaktadır.

Işıl NUHOĞLU ORHAN
ODA SİCİL MEMURU


Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 229
Faks: 0 (462) 321 88 77
E-posta: isilnuhoglu@ttso.org.tr