Bilgi İşlem

  Yazı Boyutu - 14 +

GÖREVLERİ :

Odanın donanım ve yazılım altyapısının kalite politikamıza uygun olarak her zaman güncel tutulması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak, gerekiyorsa alım yapılması için Genel Sekreterliğe tavsiye sunmak,
Donanım ve yazılım satın alımlarında gerekli araştırmayı ve yazışmaları yapmak,
Odanın İnternet hizmetlerinin güncelliğini sağlamak,
Odanın kullanım dışı kalan donanım ve yazılımlarını sistemden çıkarmak, demirbaş kayıtlarından düşülmesi için muhasebe memuruna liste halinde vermek,
Oda içinde çözülebilecek yazılım ve donanım aksaklıklarını gidermek, gerekiyorsa servisten hizmet talep etmek,
TOBBNET Programının en geç haftada bir yedeğini almak, programda meydana gelecek aksaklıklar için Servis sağlayıcı firmayla temasa geçmek ve sorunun çözülmesini takip etmek,
Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici faaliyetleri önermek, Bunları DÖF formuna kayıt ederek KYT’ ye bildirmek,
Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,
5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
Genel Sekreter tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Göker ERSAN
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU


Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 251
Faks: 0 (462) 321 88 77